Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Banh Cuon – VietnamLib

Banh Cuon

Bánh cuốn is made from a thin, wide sheet of steamed fermented rice batter filled with a mixture of cooked seasoned ground pork, minced wood ear mushroom, and minced shallots.