Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Banh Xeo – VietnamLib

Banh Xeo

Bánh xèo, literally "sizzling pancake", named for the loud sizzling sound it makes when the rice batter is poured into the hot skillet is a Vietnamese savory fried pancake made of rice flour, water, turmeric powder.