Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Bun Cha – VietnamLib

Bun Cha

Bún chả is a Vietnamese dish of grilled pork and noodle, which is thought to have originated from Hanoi, Vietnam.