Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Com Chien Hai San – VietnamLib

Com Chien Hai San

Rice with oil or fat fried with other foods such as meat, eggs...