Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Com Tam – VietnamLib

Com Tam

Cơm tấm, or broken rice, is a Vietnamese dish made from rice with fractured rice grains. Tấm refers to the broken rice grains, while cơm refers to cooked rice.