Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Goi Cuon – VietnamLib

Goi Cuon

Gỏi cuốn, Vietnamese spring roll or summer roll, is a Vietnamese dish traditionally consisting of pork, prawn, vegetables, bún (rice vermicelli), and other ingredients wrapped in Vietnamese bánh tráng (commonly known as rice paper).