Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Nem Nuong – VietnamLib

Nem Nuong

Nem nướng, literally "grilled sausage", is Vietnamese grilled pork sausage or grilled meatball, and a popular Vietnamese food item.