Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Nem Ran – VietnamLib

Nem Ran

Nem rán, or Chả giò, it is ground meat, usually pork, wrapped in rice paper and deep-fried...