Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Pho – VietnamLib

Pho

Phở is a Vietnamese soup consisting of broth, rice noodles called bánh phở, a few herbs, and meat, primarily made with either beef (phở bò) or chicken (phở gà).