Xin lỗi bài viết chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn Chúng tôi đang hiển thị phiên bản thay thế, hãy dùng công cụ dịch tự động nếu cần.
Sup Cua – VietnamLib

Sup Cua

Súp cua is a soup with the main ingredient, crabmeat, egg or quail eggs, in addition to chicken bones to make the soup more sweet and nourishing.